Kjøpe eiendom i Spania
Esentya Estate

Kjøpe eiendom i Spania

Se vår animasjonsfilm for en enkel oppsummering av et boligkjøp i Spania:

1. Etter visning

Etter visning foregår det muntlige forhandlinger mellom kjøper og selger. I motsetning til Norge er det ikke en organisert budrunde. På nybygg er prisene faste.

2. Reservasjonskontrakt

En forenklet kontrakt som regulerer pris og betalingsvilkår. 3-10.000 Euro betales som depositum og selgeren fjerner eiendommen fra markedet i en reservasjonsperiode på 8-14 dager. Dokumentasjon innhentes fra eiendomsregister for å kvalitetssikre at informasjonen som er gitt er korrekt.

3. Juridisk undersøkelse

Advokat kontrollerer andre forhold rundt boligen og kvalitetssikrer at lisenser er i orden, at boligen er fri for heftelser, leietakere og eventuelle skyldige skatter.

4. Formell kjøpekontrakt

Når alle forhold er i orden signeres endelig kontrakt mellom selger og kjøper. Denne inneholder alle relevante detaljer og juridiske forhold. Kjøperen betaler vanligvis inn 10% av kjøpesum på boligen etter kontrakt er underskrevet. På nybygg signeres ikke denne kontrakten før utbygger kan fremlegge byggetillatelse. Utbygger ikke kan stille bankgaranti for forskuddsinnbetaling før dette er i orden.

5. Skjøte

Det siste trinnet før overdragelse er møte hos notarius publicus. Dette er en formalisering av overdragelsen der kjøper/selger, eventuelt partenes advokater med fullmakt møtes med notarius publicus for å signere boligens skjøte. I forbindelse med dette utføres resterende oppgjør og overlevering av nøkler. Etter dette er kjøper rettmessig eier av boligen.

6. Registrering av kjøpet

Noen dager etter at skjøtet er signert, leveres dette til eiendomsregisteret, dette sikrer at boligen er offisielt registrert på ny eier. På dette tidspunktet er alle kostnader forbundet med kjøpet betalt og din advokat håndterer alle kontrakter knyttet opp mot vann, strøm, og fellesutgifter.

Vi anbefaler alltid å oppnevne en advokat som oppgjørsrepresentant, advokaten bistår kort oppsummert med følgende:

  • Validere dokumentasjon på bolig
  • Søknad om NIE (Spansk skattenummer)
  • Åpne spansk bankkonto i ditt navn
  • Rådgivning ved arv/testamente
  • Bistå deg hos notar og eventuelt signere skjøte på dine vegne
  • Endre avtaler på vann, strøm og relevante avgifter til ditt navn
WhatsApp